W projekcie strony wykorzystano zdjęcia własne oraz następujących autorów:

     
Autor Lavanda Green
źródło Creative Commons share alike
Autor: Opera Cadet
źródło Creative Commons attribute
Autor: William Warby Autor: Lizzie Benton
źródło Creative Commons attribute